Onze visie

Is geïnspireerd door het Verdrag van de Rechten van het Kind (Verenigde Naties 1989) :

Elk kind heeft basisrecht op : 

     •leven (inherent recht, art. 6), een naam en nationaliteit (art. 7-8), gepaste vrije mening (art. 12-15), privacy en een thuis (art. 16), band met de ouders (art. 18), aangepaste informatie (o.a. kinderboeken, art. 17), onderwijs (art. 28-29), de grootst mogelijke geneeskundige verzorging (art. 24-25), sociale zekerheid (art. 26), een toereikende levensstandaard (art. 27), vrije tijd, spel, en dergelijke (art. 31)

De basis levensstandaard is niet altijd evident, vooral voor ouders die het zelf moeilijk hebben en niet altijd in staat zijn om daar onmiddellijk en op continue basis actie in te ondernemen. Onze bezorgdheid wordt versterkt door de ervaringen van de leerkrachten. Er zijn kinderen die lege brooddozen meekrijgen als lunch, er zijn er die oude frieten of fletse viskroketten moeten eten tijdens de lunch. Het hoeft geen uitleg dat deze maaltijden geen basis zijn voor een gezonde voortzetting van de dag.

Wij verminderen het aantal lege brooddozen in een aantal basisscholen in Limburg, dat is onze prioriteit. Wij doen dat op een respectvolle manier, duurzaam en vriendelijk.

Isbroodnodig VZW : BE13 1430 7923 3139 - BIC : GEBABEBB